nl_NL

Jobfeed nieuws

De Belgische arbeidsmarkt in 2017: 22% meer online vacatures

Amsterdam, 22-02-2018

De Belgische arbeidsmarkt zit in de lift. In 2017 werden maar liefst 1.377.433 unieke vacatures online geplaatst, een groei van 22% ten opzichte van 2016. Elke vacature werd gemiddels op drie plekken gepost; in 2017 waren er ruim 4,2 miljoen vacatureadvertenties. Dat blijkt uit cijfers van Jobfeed, Textkernel’s Big Data tool voor online vacatures.

Meer dan de helft van de vacatures in slechts 3 provincies

Bijna een op de vijf vacatures had de provincie Antwerpen als standplaats. De nummer twee in de lijst is de provincie West-Vlaanderen met een marktaandeel van 19,1%. Oost-Vlaanderen complementeert de top 3 met 17,2% van alle online vacatures. Bij elkaar opgeteld zijn deze top 3 provincies goed voor meer dan de helft van alle online vacatures in 2017.

Meeste vacatures in Verkoop & handel

Ook in 2017 blijft Verkoop & handel de grootste beroepsklasse, gevolgd door Administratie en klantenservice. Hoewel ook in de nummer 1 beroepsklasse het aantal unieke vacatures is toegenomen, daalt het marktaandeel licht. Dat wil zeggen dat het aantal vacatures in deze beroepsklasse minder hard stijgt dan gemiddeld.

Marktaandeel IT daalt

Een andere opvallende daler is de beroepsklasse IT. Het marktaandeel daalt met 1% ten opzichte van 2016 (marktaandeel 2016: 7,5%, marktaandeel 2017: 6,5%). Lange tijd was er meer vraag naar IT-ers dan aanbod op de arbeidsmarkt. Die schaarste gold niet of in veel mindere mate voor andere beroepen. Nu het economisch weer beter gaat, ontstaan er meer vacatures in andere beroepsklassen waardoor het aandeel IT-vacatures ten opzichte van het totaal daalt. IT daalt hiermee van een vierde plaats in 2016, naar plek 6 in 2017.

In bijvoorbeeld de beroepsklassen Productie, Installatie, reparatie en onderhoud en Bouw en delfstoffenwinning stijgt het aantal unieke vacatures harder dan gemiddeld. (respectievelijk +0,6%, +0,6% en +0,5%)

Lees meer over de Belgische online vacaturemarkt in 2017 in onderstaande infographic. Download hier de volledige infographic (.pdf). 

De Belgische arbeidsmarkt in 2017

Bronvermelding

Alle cijfers zijn afkomstig uit Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel. Jobfeed heeft in België in 2017 4.226.008 advertenties ontdekt, geanalyseerd en gecategoriseerd. Voor deze analyse zijn de vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance en franchises weggelaten. Na ontdubbeling bleven 1.377.433 unieke vacatures over, waarop deze analyses zijn uitgevoerd.

Lees meer over Jobfeed als bron voor arbeidsmarktinformatie: www.jobfeed.nl/pers

.

Online vacatures voor verpleegkundigen in Nederland en Europa [infographic]

Amsterdam, 11-01-2018

De vraag naar verplegend personeel blijft onverminderd groot. De tekorten lopen zelfs zo hoog op dat Nederlandse ziekenhuizen zich soms genoodzaakt zien tijdelijk een patiëntenstop af te kondigen. Ook in andere Europese landen lijkt het tekort aan verplegend personeel nijpend, waarbij het Verenigd Koninkrijk de kroon spant. We zochten uit wat de verschillen zijn tussen de vraag naar verplegend personeel in Nederland en de ons omringende landen.

Vacatures versus aantal verpleegkundigen aan het werk

In onderstaande infographic is te zien dat het Verenigd Koninkrijk verreweg de meeste online vacatures heeft voor verpleegkundigen. Kijken we naar het aantal verpleegkundigen per 100.000 inwoners en het aantal online vacatures per 100.000 inwoners, dan worden de verschillen nog duidelijker: waar Nederland 1.050 verpleegkundigen per 100.000 inwoners telt, zijn dat er in het Verenigd Koninkrijk slechts 790. Het aantal online vacatures voor verpleegkundigen per 100.000 inwoners lijkt in vergelijking tot andere landen in Nederland zelfs redelijk gemiddeld tot aan de lage kant.

Flinke stijging in vraag naar verpleegkundigen

Bovenstaande neemt niet weg dat het aantal online vacatures voor verpleegkundigen tussen 2015/2016 en 2016/2017 in Nederland flink is gestegen: met bijna 17%. Hoewel dit in grote lijnen een vergelijkbaar stijgingspercentage is met de ons omringende landen, is het effect in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland veel groter. Het aantal vacatures was immers in 2015/2016 in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland al vele malen hoger.

Meest gevraagde beroepen in de Gezondheidszorg in Nederland

Verzorgenden worden het meest gevraagd in de beroepsklasse Gezondheidszorg en Welzijn, in Nederland. Verpleegkundigen volgen op de tweede plek, artsen op de vierde. Ruim de helft van de vacatures wordt geplaatst door een intermediair.

Bevolkingsgroei en tekorten in de zorg

De vraag naar verpleegkundigen is niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omringende landen enorm hoog. Met een groeiende en steeds ouder wordende bevolking zal de vraag naar verplegend personeel eerder toe dan afnemen. Grote vraag is hoe de diverse landen dit probleem in de komende jaren zullen aanpakken.

Klik hier om een .pdf van onderstaande infographic te downloaden. Voor de .jpg klik op onderstaande afbeelding.

Een analyse van bijna 1,5 miljoen vacatures

Data in deze infographic is afkomstig uit Jobfeed, de Big Data tool van Textkernel, die alle online vacatures verzamelt, categoriseert en doorzoekbaar maakt. Voor dit artikel zijn 1,5 miljoen unieke online vacatures voor verpleegkundigen, geplaatst in de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2017 in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, geanalyseerd. Vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance en franchises zijn buiten beschouwing gelaten. Data over het aantal verpleegkundigen per 100.000 inwoners is afkomstig uit “Health at Glance 2017” van OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Bovenstaande informatie mag vrijelijk worden verspreid, onder voorbehoud van bronvermelding en link naar het originele artikel.

Over Jobfeed

Jobfeed biedt een actueel én historisch overzicht van alle online vacatures in Nederland en is een waardevolle informatiebron, analysemiddel en acquisitietool voor werving & selectie, uitzendbureaus, detacheerders, vacaturebanken, mobiliteit- en onderzoeksorganisaties. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een gratis testaccount op www.textkernel.nl/jobfeed.

 

.

Meer en meer vacatures online, maar welke zijn uniek?

Amsterdam, 19-12-2017

Bij Textkernel werken we continu aan het verbeteren van onze producten. Om te garanderen dat Jobfeed data van de beste kwaliteit biedt, heeft ons team zich de afgelopen tijd intensief beziggehouden met het verder aanscherpen van de ontdubbelingsmethode. Daarnaast hebben we de wijze voor het detecteren van actieve vacatures verbeterd en het opslaan van een zoekopdracht en het instellen van een e-mailalert intuïtiever gemaakt. Dit alles maakt deel uit van een nieuwe release in Jobfeed, die zaterdag 23 december gelanceerd wordt.

Nog betere ontdubbeling

De war for talent is losgebarsten en er worden dagelijks meer en meer vacatures online geplaatst. Om accuraat inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt is het nog belangrijker geworden onderscheid te kunnen maken tussen unieke online vacatures en dubbelen. Met dit in gedachten heeft ons team zich gebogen over het verder aanscherpen van onze methode om dubbele vacatures te kunnen herkennen. Met de nieuwe methode kan Jobfeed dubbele vacatures beter herkennen, en worden dubbelen van dubbelen beter geïdentificeerd. De nieuwe ontdubbelingsmethode zal worden toegepast op alle historische data in Jobfeed.

Meer actieve vacatures

Naast een nieuwe ontdubbelingsmethode, hebben we ook onze methode om actieve van niet-actieve vacatures te onderscheiden verbeterd. Als de optie ‘Alleen actieve vacatures’  wordt aangevinkt, geeft Jobfeed automatisch vacatures terug waarvan ten minste één posting nog actief is. Daardoor stijgt het aantal actieve vacatures in Jobfeed.

Wat verandert er in de Jobfeed Portal?

In de Jobfeed Portal hoef je niet meer te specificeren of je inclusief dubbelen wilt zoeken.  Deze optie is uit het zoekformulier is verwijderd. In plaats daarvan vind je bovenaan de pagina met resultaten de aantallen unieke vacatures en het aantal vacature-plaatsingen. Daarmee heb je altijd een accuraat en up-to-date overzicht, passend bij je zoekopdracht.

Bewaar je zoekopdracht en maak een alert in slechts een paar klikken

Je zoekopdracht opslaan en een e-mailalert instellen? Dat is nu nog eenvoudiger geworden. Met slechts enkele klikken sla je je zoekopdracht op zodat je hem makkelijk kunt hergebruiken. Ook kun je met slecht een paar klikken een e-mailalert instellen voor je opgeslagen zoekopdracht.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje!

.

< Nieuwer | Huidige | 2 | 3 | 4 | Ouder >

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Jobfeed

Vul een geldig e-mailadres in

Een greep uit onze klanten

Wilt u de uitgebreide klantcases lezen? Bezoek de Referenties pagina.